Rozšiřuji výtvarný kroužek pro děti, děti budou moci nově tvořit KAŽDÝ ČTVRTEK.

Pokud počasí dovolí a pokud děti a rodiče  projeví zájem, můžeme začít chodit malovat i ven v okolí Příbraze.